Yogahuset.dk © 2011         
           

 

 

 

 

Gode råd om yoga

 

 

Når du dyrker yoga, er du ikke i konkurrence med nogen,
du gør det for din egen skyld. Det giver godt humør, ro og glæde over det du kan, i stedet for frustration over det, du ikke kan."

 

Hatha yoga

Der findes mange forskellige yoga-retninger. Hatha yoga er den fysiske/legemlige yoga.

”Ha” symboliserer det aktive, kraftfulde og styrkebetonede både i øvelserne og vores adfærd. ”Tha” symboliserer det blide, smidige og hvilende. Yoga betyder at sammenføje, at forene. En afbalanceret og harmonisk forening  af ”ha” og ”tha” er filosofien bag hatha yoga.

Yoga uden stress

I Yogahuset bestemmes graden af en fysisk aktivitet af den enkelte og drives af en motivation, der er fri for prestige, perfektionisme og konkurrencementalitet. Det fører til en øget bevidsthed om krop og sind og en positiv selverkendelse i balance.

Ydre motivation

Nogle mennesker overfører deres præstationsbehov til yogaøvelserne. Succesen bliver målt overvejende på ydre og synlige resultater, på en visuel korrekthed og på hvordan øvelserne tager sig ud, og ikke hvordan de føles indefra.

Hvis vi dyrker yoga med den indstilling, er der risiko for, at de positive behov ændrer karakter og fører til stress. Høje krav og forventninger skal være realistiske, hvad angår kroppens muligheder. De skal afpasses et fornuftigt tidsmæssigt perspektiv, så man undgår skader og neuropsykologisk overbelastning.

Motivation baseret på synlige resultater og ensidig fokusering på visuel og ydre korrekthed vil kun forøge risikoen for stress, og fysiske skader.

 

Indre motivation

Lykkeligvis er der mange, der lader sig motivere af indre værdier og accepterer sig selv uafhængigt af ydre præstationer. De dyrker yoga med fokus på værdifulde kvaliteter som tro på enge evner og udviklingsmuligheder, samt accept af egne begrænsninger. De anstrenger sig uden at forcere. De har viljen til at forbedre deres fysiske formåen ved hjælp af en varsom fremgangsmåde og til at overskride grænserne for, hvad der hidtil har været muligt for kroppen. De lader sig ikke påvirke af gruppepres eller egne og andres urealistiske krav og forventninger.

Det giver godt humør, ro og glæde over det man kan, i stedet for frustration over det, man ikke kan.

Motivation uafhængigt af synlige resultater, fokusering på en utvungen ro i krop og åndedræt, samt varsom anstrengelse, fører til sindsro, ligevægt, fysisk og psykisk lindring og vitalitet.

Syv  gode råd

Når du dyrker yoga, er du ikke i konkurrence med nogen, du er der for din egen skyld. Husk på at:

 

 

1.   Velvære er bedre end præstation.

2.   Ydre motivation er måske godt i et stykke tid, men vedvarende
 indre motivation er bedre.

3.   Vær dig selv på trods af andres resultatorienterede, høje
 forventninger.

4.   Vær mere procesorienteret og mindre resultatorienteret.

5.   Søg efter en oplevelse af vedvarende indre glæde.

6.   Stil ikke spørgsmål som: Hvad kan jeg med min krop? Spørg
 derimod: Finder jeg lindring, ro og glæde ved det, jeg gør?

7.   Husk at den bedste udvikling sker med et tålmodigt sind.